AAA

Aktualności

 • Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

  Dodano: 16.01.2017
  Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie.....
 • Biuletyn Informacyjny - 12.01.2017

  Dodano: 13.01.2017
  W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in. o uratowanym przez PZD ogrodzie "Bogatka" w Bogatce, o ostetecznym rozstrzygnięciu toczącej się przez wiele lat sprawy związanej z ROD przy Al. Waszyngtona, a także poznasz wytyczne finansowe dla ROD oraz stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. meldowania w ROD. W związku z atakami medialnymi na PZD opublikowaliśmy także bardzo ważny Apel skierowany do wszystkich działkowców i zarządów ROD. Zachęcamy do czytania.
 • Zbiór przepisów Związkowych dla wszystkich Zarządów ROD i OZ PZD - 11.01.2017

  Dodano: 12.01.2017
  Informujemy, że Krajowa Rada PZD wydała oczekiwaną przez zarządy ROD, komisje statutowe i okręgowe zarządy publikację pt. „Zbiór przepisów Związkowych”, które są swego rodzaju kompendium wiedzy na temat funkcjonowania i prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.
 • Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców - 11.01.2017

  Dodano: 11.01.2017
  Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne...
 • List Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa PZD - 10.01.2017

  Dodano: 10.01.2017
  Z okazji minionego Jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania dla dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
 • Audycja"Raz na zielono" transmitowana w radiu PIK w każdą sobotę o godz.12.05. zapraszamy.....

  Dodano: 07.01.2017
  Magazyn działkowców, porady doświadczonych ogrodników. Wymiana doświadczeń, wspólne rozmowy o tym, co jest zielone, powinno być zielone lub co zielone było... Audycja z udziałem telefonicznym Słuchaczy. Zapraszają: Małgorzata Burchardt i Andrzej Krystek.
 • RPO wyjaśnia sprawę PZD senatorowi - 04.01.2017

  Dodano: 04.01.2017
  Działania RPO wobec PZD odbiły się szerokim echem po ogrodach. W efekcie sprawą zainteresował się senator Mieczysław Augustyn. W odpowiedzi na jego wystąpienie, dr. A. Bodnar tłumaczył przesłanki, którymi się kierował kwestionując statut PZD. Poniżej zamieszczamy pismo przesłane do senatora. Z satysfakcją odnotowujemy, że RPO nie atakuje już PZD i tłumaczy swoje działania standardową procedurą....
 • Interpelacja poselska w sprawie wywozu śmieci z terenów ROD - 30.12.2016

  Dodano: 30.12.2016
  W dniu 19.12.16 r. poseł Krzysztof Paszyk (PSL) złożył do Ministra Środowiska interpelację poselską nr 8817 w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W interpelacji tej występuje z zapytaniem, czy Ministerstwo Środowiska podejmie działania w celu wprowadzenia w w/w ustawie zmian ukierunkowanych na poprawę sytuacji polskich działkowców. W przedmiotowej interpelacji został poruszony bardzo istotny problem -wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów ROD, którym Krajowa
 • Spotkanie członków komisji okręgowej, biorących udział w tegorocznych przeglądach ogrodów i działek w naszym Okręgu

  Dodano: 21.12.2016
  Tegoroczne przeglądy zostały przeprowadzone w ramach „Ogólnopolskiego powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek” w terminie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2016r.
 • List otwarty do Prezesa Telewizji Polskiej i Redaktora Gazety Wyborczej - Okręgu w Bydgoszczy

  Dodano: 20.12.2016
  Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców - stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie- Okręgu w Bydgoszczy oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczący w posiedzeniu plenarnym OZ pragną przekazać.....
 • Czytajcie „działkowca”! - 21.12.2016

  Dodano: 20.12.2016
  Dobrej i rzetelnej wiedzy nigdy nie za wiele, dlatego również zimą warto sięgnąć po najnowszy, styczniowy numer „działkowca”, w którym nie zabraknie tematów ważnych dla naszego zdrowia a także związanych z przygotowaniami do nowego sezonu! Początek roku to dogodna pora na zamówienie nowej prenumeraty „działkowca”. Pamiętajcie, że jest to najpewniejszy sposób, aby regularnie otrzymywać „działkowca” i cieszyć się korzyściami płynącymi z jego lektury!
 • Posiedzenie Kolegium Prezesów Osiedla Prądy w Bydgoszczy.

  Dodano: 17.12.2016
  V-ce Prezes OZ PZD Urszula Walusiak w swoim wystąpieniu zdała relację z Posiedzenia Krajowej Rady z dnia 15 grudnia 2016r. Oprócz tego zwróciła uwagę na bezprecedensowy atak mediany na Związek i działkowców.
 • XI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 16.12.2016

  Dodano: 16.12.2016
  W dniu 15 grudnia 2016 r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna.
 • List Otwarty KR PZD do Prezesa Telewizji Polskiej - 16.12.2016

  Dodano: 16.12.2016
  W ostatnim czasie Telewizja Polska przypuściła bezprecedensowy i zupełnie niezrozumiały atak na Polski Związek Działkowców. Tym samym oczerniono organizację, dzięki której w Polsce funkcjonuje tysiące ogrodów działkowych, służących ponad milionowi polskich rodzin. Na przestrzeni kilku miesięcy wyemitowano bowiem trzy napastliwe i tendencyjne materiały, których zasadniczym celem było zbrukanie dobrego imienia Związku.
 • Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców - 16.12.2016

  Dodano: 16.12.2016
  Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest
 • Stanowisko KR PZD w sprawie publikacji medialnych na temat PZD - 16.12.2016

  Dodano: 16.12.2016
  W ostatnich tygodniach pojawiły się wyraźne sygnały wskazujące na wznowienie walki z Polskim Związkiem Działkowców. Członkowie Polskiego Związku Działkowców jednoznacznie oceniają w ten sposób cel wyemitowania dwóch programów z cyklu „Magazyn śledczy Anity Cargas" w TVP 1, artykułu zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej"" autorstwa, znanego już środowisku działkowemu redaktora Marcina Wójcika, pt. „Ruch oporu na działkach" oraz reportażu nt. wyłączania prądu w ROD w okresie jesienno-zimowym w progr
 • Gazeta Wyborcza odmawia publikacji sprostowania kłamstw zawartych w artykule Marcina Wójcika - 16.12.2016

  Dodano: 16.12.2016
  „Nie znajdujemy żadnych podstaw do publikowania nadesłanego „tekstu” na łamach „Dużego Formatu” – odpowiada z-ca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotr Stasiński w odpowiedzi na pismo radcy prawnego PZD mec. Tomasza Terleckiego, jakie zostało przekazane do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.
 • JAK NAPRAWDĘ WYGLĄDA SYTUACJA W ROD „JUTRZENKA” W BYDGOSZCZY

  Dodano: 08.12.2016
  W KWIETNIU 2016 NA WALNYM ZEBRANIU PODJĘTO UCHWAŁĘ O WYŁĄCZENIU PRĄDU NA OGRODZIE NA OKRES JESIENNO- ZIMOWY 2016. WIĘKSZOŚĆ DZIAŁKOWCÓW UZNAŁA, ŻE W TYM CZASIE PRĄD W OGRODZIE JEST ZBĘDNY I NIEPOTRZEBNIE GENERUJE DODATKOWE OPŁATY, TYM BARDZIEJ, ŻE PO ZIMOWYM OKRESIE, 2015/16 KIEDY PRĄD NA DZIAŁKACH BYŁ ZGINĘŁO W NIEWYJAŚNIONY SPOSÓB PONAD 4 TYS KILOWATÓW - PISZE PREZES OZ PZD
 • Tryumf sprawiedliwości. Upadek ikony walki z PZD - 06.12.2016

  Dodano: 06.12.2016
  Ireneusz Jarząbek otrzymał karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat próby za fizyczny atak na przedstawicieli zarządu komisarycznego ROD „Kwitnąca Dolina”. W końcu, po 9 latach nękania przez pana Jarząbka członkowie Zarządu mogą poczuć się usatysfakcjonowani, choć straty fizyczne i moralne, jakie ponieśli z pewnością nie da się zadośćuczynić tak łatwo. Lecz „Temida choć nie rychliwa, to bywa sprawiedliwa”.
 • Prawda czy fałsz? - 06.12.2016

  Dodano: 06.12.2016
  Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Szczecinie w nawiązaniu do rewelacji przedstawionych w dniu 23 listopada 2016 r. w Magazynie śledczym Anity Gargas a dotyczących m.in. odwoływania niewygodnych zarządów ROD w Okręgu szczecińskim wskazuje, iż w ciągu ostatnich pięciu lat odwołał trzy zarządy ROD spośród 170 ROD wchodzących w skład tutejszego Okręgu. Każda z tych decyzji była poprzedzona wnikliwą kontrolą pracy zarządu, gospodarki finansowej ROD w tym prowadzonych przez zarząd ROD inwes
 1 2 3 >  Ostatni ›