AAA

Aktualności

 • Odpowiedź Prezydium KR PZD na interpelację 9138 posłanki Joanny Muchy - 22.03.2017

  Dodano: 22.03.2017
  Posłanka Joanna Mucha w interpelacji nr 9138 skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zaatakowała środowisko działkowe oraz PZD. Prezentując całkowitą ignorancję i nieznajomość zagadnień związanych z ogrodnictwem działkowym, posłanka Platformy Obywatelskiej zarzuciła Związkowi, iż zabrania działkowcom korzystania z pomocy prawnej, co jest zwykłym kłamstwem. PZD od kilku lat udziela telefonicznych porad prawnych wszystkim działkowcom bez ograniczeń, a także odpowiada na liczne zapyta
 • List Prezydium Krajowe Rady PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa - 22.03.2017

  Dodano: 22.03.2017
  W związku z licznymi atakami ze strony różnych środowisk politycznych, których celem pozostaje oczernienie działalności PZD i zmiana ustawy o ROD, Prezydium KR PZD zwróciło się z wyjaśnieniami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Formułowane względem Związku i ustawy zarzuty są bowiem całkowicie irracjonalne i opierają się na fałszywych informacjach oraz błędnie wysnutych tezach. Sztucznie kreowanie problemów służy wyłącznie podważeniu przepisów ustawy, która jest ogromnym sukcesem środowis
 • List Prezydium KR PZD do Adam Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania - 22.03.2017

  Dodano: 22.03.2017
  Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za słuszne odnieść się do niesprawiedliwych osądów i fałszywych oskarżeń, jakie zostały sformułowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego. Rzecznik posługując się tendencyjnymi interpretacjami, a nawet nieprawdziwymi
 • List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich - 20.03.2017

  Dodano: 20.03.2017
  olejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. Dr Adam Bodnar swoim działaniem pokazuje, że działkowcy są jego „oczkiem w głowie”, choć oczywiście chodzi tu o wąskie grono tych, którzy...
 • List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RPO - 20.03.2017

  Dodano: 20.03.2017
  Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD wystosowało List otwarty, w którym odniosło się do nieprawdziwych stwierdzeń prezesa Kurskiego. Związek dąży jedynie do sprostowania nieprawdy i wyjaśnienia kłamstw,....
 • Stanowisko Działkowców z ROD im. KPR. BENEDY w Bydgoszczy

  Dodano: 17.03.2017
  Stanowisko Działkowców z ROD im. KPR. BENEDY w Bydgoszczy w odpowiedzi na Apel Krajowej Rady stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2016r. My działkowcy protestujemy przeciwko przedstawieniu w środkach masowego przekazu zniekształconych informacji o naszym stowarzyszeniu....
 • Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD im. „ kpr. BENEDY”

  Dodano: 17.03.2017
  W dniu 11 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „ kpr. BENEDY” w Bydgoszczy z udziałem przedstawiciela z Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy.
 • Posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód

  Dodano: 13.03.2017
  W dniu 7 marca 2017 roku w ROD „L. Wyczółkowskiego” przy ul. Inwalidów odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód. W Kolegium wzięli udział Prezesi Zarządów 10 –ciu ROD.
 • Komunikat w sprawie dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie ROD i warunków ubiegania się o dotacje na w/w cel.

  Dodano: 09.03.2017
  KOMUNIKAT Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg w Bydgoszczy przekazuje do wiadomości ROD zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy pismo Urzędu miasta Bydgoszczy Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie ROD i warunków ubiegania się o dotacje na w/w cel.
 • ZROBIĄ ŚCIEŻKĘ DO ROD „PRZYLESIE”, ALE NIE W TYM ROKU

  Dodano: 09.03.2017
  W budżecie miasta Świecia przewidziano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł na dotacje dla świeckich ogrodów. Poniżej informacja jaka została zamieszczona w „Czasie Świecia”.
 • Komunikat Krajowej Rady PZD dla działkowców ws. trwających w ROD walnych zebrań sprawozdawczych - 09.03.2017

  Dodano: 09.03.2017
  Jesteśmy w tracie realizacji najważniejszego zadania statutowego w ogrodach – odbywają się walne zebrania sprawozdawcze w ROD. Walne zebrania są najwyższym organem PZD w ROD (§ 56 Statutu PZD ust. 1), który podejmuje kluczowe decyzje dla funkcjonowania ogrodu oraz jego finansów. Każdy działkowiec, który jest jednocześnie członkiem Polskiego Związku Działkowców, ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu (§ 56 Statutu PZD ust. 2). Zgodzie z przepisami Statutu PZD zarząd ROD corocznie zwołuje walne..
 • List do Senator Lidii Staroń działkowca z ROD "Sadremo" w Koronowie

  Dodano: 06.03.2017
  W nawiązaniu do wypowiedzi Pani w dniu 14 lutego br. w audycji Magazynu Ekspresu Reporterów dot. reportażu „Działkowa wojna”, powinna Pani zapoznać się z argumentami dwóch stron, a nie tylko działkowców pozbawionych prawa użytkowania działki
 • Posiedzenie Kolegium Prezesów Osiedle Prądy.

  Dodano: 04.03.2017
  Aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców przedstawiła v-ce prezes OZ PZD Urszula Walusiak, kładąc szczególny nacisk na medialną nagonkę na PZD, która wyjątkowo szkodzi i wypacza obraz naszego Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zapoznała z przygotowaniami do uczczenia jubileuszu – 120 rocznicy ogrodnictwa działkowego. Przekazała, aby w planach pracy Zarządów znalazły się akcenty związane z jubileuszem ogrodnictwa działowego.
 • List Otwarty członków OZ PZD w Bydgoszczy skierowany do Pani Senator Lidii Staroń

  Dodano: 03.03.2017
  Pani Senator zrobiła z tego incydentu sprawę polityczną, a tego robić nie wolno. Przedstawiony w nim konflikt był jedynie tłem, w cieniu którego Pani Senator Lidia Staroń przeprowadziła kolejny atak na wizerunek i dobre imię PZD, bezpardonowo i populistyczne określając Polski Związek Działkowców jako organizację skupiającą dawnych działaczy partyjnych z okresu PRL, popierającą – jej zdaniem - rzekomo niezgodną z Konstytucją RP ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
 • Uroczyste podsumowanie ubiegłorocznych przeglądów ogrodów i działek z udziałem członków komisji przeglądowych naszego Okręgu.

  Dodano: 03.03.2017
  W czasie uroczystości Pani Urszula Walusiak v-ce Prezes Okręgu PZD oraz Jan Malesza inst. ds. ogrodnictwa, wręczyli obecnym dyplomy i książki przekazane od Prezydium Krajowej Rady PZD, wysłuchali wykładu Pani Agnieszki Wysockiej z UKW na temat „ogrodów XX wieku”.
 • Krajowy Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2017” - 01.03.2017

  Dodano: 01.03.2017
  Działki bez względu na funkcję, jaką pełnią dla działkowca – wypoczynkową, hobbystyczną czy artystyczną, są niezwykle różnorodne, urokliwe, ale i piękne. Prezydium KR PZD poprzez coroczny konkurs na Wzorową Działkę chce pokazywać dobre wzorce, ale przede wszystkim nagradzać i doceniać osobiste zaangażowanie i serce, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę, przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody. Do ogłoszonego w dniu 28 lutego br. konkursu....
 • Konkurs krajowy na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017” - 01.03.2017

  Dodano: 01.03.2017
  Oblicza ogrodów zmieniają się z roku na rok, a organizowany przez Prezydium KR PZD konkurs na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku” ma nie tylko pokazać najlepszych z najlepszych, ale też wskazać kierunek działania dla innych ogrodów. Dzięki konkursowi Krajowa ma możliwość docenienia zarządów ROD, które odpowiadają za estetykę i piękno ogrodów. Wiedza w połączeniu z pasją bez wątpienia przynosi zasłużone efekty, które warto pokazywać innym i nagradzać. Do udziału w konkursie....
 • Zaprośmy ptaki do ogrodu - 01.03.2017

  Dodano: 01.03.2017
  Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. Kwitną przebiśniegi, wierzby pokrywają się pięknymi baziami, a szpaki od tygodnia wiosennie pogwizdują. Wszędobylskie wróble i sikory również szukają dla siebie miejsca. Wszyscy wiedzą o tym, że ptaki, nawet szpaki, są pożyteczne, bo wyjadają szkodniki i pędraki. Zaprośmy je zatem do naszego ogrodu.
 • List otwarty do Pani Senator Lidii Staroń.

  Dodano: 28.02.2017
  Szanowna Pani Senator nie mogłam uwierzyć, że Pani z tak dużym doświadczeniem polityczny, dała się wmanewrować w program pt.”Działkowa Wojna” nadawanym w Ekspresie Reporterów w dniu 24 luty 2017r.
 • List otwarty do Pani Senator Lidii Staroń Zarządu ROD "Kpr.Benedy" w Bydgoszczy

  Dodano: 28.02.2017
  Zarząd Rodzinnego Ogrodu im "Kpr.Benedy" w Bydgoszczy wyraża swoje oburzenie wypowiedzią Pani senator na temat rzekomej niekonstytucyjności przepisów ustawy o ROD...
 1 2 3 >  Ostatni ›