AAA

Aktualności

 • Prezesi dwóch Okręgowych Zarządów PZD wspólnie u Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Dodano: 25.05.2016
  W dniu 23.05.2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Toruńsko – Włocławskiego i Bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców z Wicewojewodą Kujawsko – Pomorskim Józefem Ramlau oraz dyrektorem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem Dulskim. Prezes OZ PZD w Toruniu - Piotr Gadzikowski wraz z kierownikiem biura Anną Bołądź oraz Panią Prezes OZ PZD w Bydgoszczy – Barbarą Kokot....
 • Spotkanie Kolegium Prezesów osiedla Prądy w Bydgoszczy

  Dodano: 24.05.2016
  W spotkaniu udział wzięło 16 Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z ramienia Prezydium Okręgowego Zarządu PZD udział wzięła Prezes OZ Barbara Kokot oraz opiekun w/w Kolegium Urszula Walusiak.
 • KR PZD ustosunkowała się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego - 20.05.2016

  Dodano: 21.05.2016
  Podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 r. bardzo szeroko omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym, który dotyczy możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, ponieważ obejmuje on
 • Uchwała KR PZD w sprawie interpretacji postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2 Statutu PZD - 20.05.2016

  Dodano: 21.05.2016
  W związku z wnioskiem organu nadzoru o podjęcie uchwały w przedmiocie wykładni postanowień Statutu PZD, KR PZD, działając na podstawie § 130 pkt 6 Statutu PZD, postanawia: w świetle postanowień § 14 ust. 2 Statutu PZD, prawa członka do występowania z wnioskiem i postulatem do organów PZD mogą być wykonywane wyłącznie osobiście.
 • Komunikat KR PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2015 - 20.05.2016

  Dodano: 21.05.2016
  Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 r. zapoznało się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez OZ PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych. Zaprezentowany materiał pozwala zapoznać się z ogromem pracy, jaki został wykonany w ubiegłym roku w ROD. Krajowa Rada PZD dostrzega, że za tymi danymi stoją ludzie i ich osobiste zaangażowanie oraz trud. Prezydium KR PZD zarekome
 • VII posiedzenie Krajowej Rady PZD - 20.05.2016

  Dodano: 21.05.2016
  W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz radcy prawni z Okręgu Małopolskiego, Mazowieckiego i Śląskiego.
 • Zobacz, gdzie w ROD będą imprezy z okazji Dnia Dziecka - 20.05.2016

  Dodano: 21.05.2016
  Wiosenna pogoda dopisuje, a wraz ze słoneczną aurą w ogrodach działkowych pojawia się coraz więcej różnego typu inicjatyw. Przyjęty przez Krajową Radę PZD "Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD" nie tylko zbiera bardzo dobre opinie w środowisku działkowym i lokalnym, ale i przynosi konkretne efekty. W najbliższym czasie w ogrodach czeka nas mnóstwo atrakcji szczególnie dla najmłodszych obywateli. Wszystko za sprawą zbliżającego się Dnia Dziecka.
 • NOWOŚĆ! KARŁOWE CZEREŚNIE

  Dodano: 17.05.2016
  Są małe, łatwe w uprawie, pielęgnacji i zbiorze owoców. Plonują bardzo obficie, a na dodatek szybko rozpoczynają owocowanie – już w drugim roku po posadzeniu. Drzewa czereśni szczepione na podkładce – czereśni ptasiej, są jednymi z najsilniej rosnących drzew owocowych. Zajmują dużo miejsca, tworząc rozłożyste i wysokie korony, z których trudno zebrać owoce. Dlatego niechętnie są uprawiane na działkach. Tymczasem do produkcji wprowadzono już podkładki o znacznie słabszej sile wzrostu. Jedną z ni
 • Jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców

  Dodano: 12.05.2016
  Z okazji Jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców składam najserdeczniejsze życzenia....
 • Krajowa Rada udziela porad prawnych - 12.05.2016

  Dodano: 12.05.2016
  Do Krajowej Rady codziennie napływa bardzo wiele pytań zarówno od działkowców, jak i zarządów ROD. Są one zadawane w bardzo różnej formie, począwszy od tradycyjnych listów, poprzez kontakt mailowy oraz pytania telefoniczne, a także za pomocą portali społecznościowych takich jak Facebook.
 • Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku - 12.05.2016

  Dodano: 12.05.2016
  grody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspakajają potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne działkowców i ich rodzin oraz potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych. Dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej. ROD mają nie tylko walor socjalny dając korzyści bezpośrednim użytkownikom działek. Podnoszą one również standardy ekologiczne otoczenia i są dobrodziejstwem dla całej społecz
 • Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ROD Pocztowiec Okręg Bydgoszcz

  Dodano: 09.05.2016
  We wtorek, 3 maja 2016 roku o godzinie 1400 w świetlicy ROD Pocztowiec odbyła się uroczysta akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię zorganizował Zarząd ROD a część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III a gimnazjum i V a szkoły podstawowej Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, pod okiem wychowawców Pani Małgorzaty Piotrowskiej i Pani Magdaleny Siedleckiej.
 • Działkowcu pochwal się swoją altaną. Konkurs „WZOROWA ALTANA” - 06.05.2016

  Dodano: 09.05.2016
  ltany są dla działkowców nie tylko elementem infrastruktury, ale często sercem całej działki. Bywają murowane, drewniane, porośnięte bluszczem, kolorowe, a czasem małe i skromne, jednak często mają w sobie to „coś”, co każe nam przystanąć, by podziwiać ich piękno. Prezydium Krajowej Rady doceniając nie tylko rolę i piękno altan, ale także trud pracy działkowców, podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego „Wzorowa Altana”.
 • Jubileusz Polskiego Związku Działkowców - 06.05.2016

  Dodano: 09.05.2016
  12 maja PZD obchodzić będzie 35-lecie swojego istnienia. To nie tylko dobra okazja do wspólnego świętowania, ale także do podsumowań minionych lat i zaprezentowania dorobku ogrodów i Związku. W ciągu tych 35 lat nie tylko powstało bardzo wiele nowych ogrodów, ale też dzięki aktywnej prospołecznej działalności tysięcy działaczy PZD w całej Polsce udało się zbudować ogromną społeczność sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz potwierdzić funkcje i znaczenie, jakie ogrody pełnią dla całego społeczeń
 • Rozpoczęcie sezonu w ROD „Bratek” w Solcu Kujawskim

  Dodano: 06.05.2016
  W dniu 3 maja 2016 roku w ROD „Bratek” w Solcu Kujawskim zainaugurowano rozpoczęcie sezonu....
 • Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju - 06.05.2016

  Dodano: 06.05.2016
  Kwestia dotycząca przydziału działki uregulowana w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zgodnie z którym przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.
 • Wystąpienie Prezes OZ PZD Barbary Kokot na posiedzeniu Komisji d/s planowania przestrzennego Rady Miasta Bydgoszczy

  Dodano: 05.05.2016
  Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy Barbara Kokot uczestniczyła w posiedzeniu komisji ds. planowania przestrzennego Rady Miasta Bydgoszczy.Jednym z realizowanych tematów była „aktualna sytuacja rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Bydgoszczy”.
 • Komunikat - Okręgowej Komisji Polityki Społecznej PZD Okręg w Bydgoszczy

  Dodano: 05.05.2016
  Okręgowa Komisja Polityki Społecznej przypomina Prezesom Ogrodów i Kolegiów Ogrodowych o ..............
 • "Stanowiska i listy" - nowa zakładka na stronie pzd.pl! - 04.05.2016

  Dodano: 04.05.2016
  Każdego dnia do Biura KR PZD wpływa wiele listów adresowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, posłanki Krysty Sibińskiej, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od działkowców z całej Polski i organów PZD, które oburzone są podważaniem zapisów ustawy o ROD. Ze wszytskimi wystąpieniami zapoznasz się na stronie pzd.pl w nowej zakładce "aktualności - stanowiska i listy".....
 • Pierwszy Kiermasz Ogrodniczy KATARYNIADA 2016 - ROD KATARYNKA NAKŁO

  Dodano: 04.05.2016
  W dniu 02.05.2016 r na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Katarynka'' odbył się Pierwszy Kiermasz Ogrodniczy KATARYNIADA 2016.....
 1 2 3 >  Ostatni ›