A A A

Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Oświaty i Konkursów Krajowych

Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Oświaty i Konkursów Krajowych 

22 kwietnia br. w siedzibie Polskiego Zawiązku Związkowców odbyło się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Konkursów Krajowych. Na zebraniu byli obecni przedstawiciele Zarządów Okręgowych oraz Inspektorzy ds. Ogrodniczych. Omawiano m. in. następujące tematy: szkolenia dla nowych działkowców, zagospodarowanie ROD i działek, wykorzystanie literatury wydawanej przez KZ PZD oraz konkursy ogłoszone przez PZD: „Najpiękniejsza Działka Roku 2024” i „Najlepszy ROK Roku 2024”.

Zebranie rozpoczął Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD. Stwierdził, że „szkolenia są zadaniem numer jeden dla wszystkich struktur Związku”.

Dalej posiedzenie poprowadził Przewodniczący Komisji ds. Oświaty Edward Galus (Prezes Okręgu Świętokrzyskiego). Omówił on Informacje dotyczące realizacji szkoleń dla nowych działkowców w Okręgach za 2023 roku.

Zebrani ocenili stopień realizacji szkoleń podstawowych oraz stosowanie „Otwartego programu Oświatowego PZD” w Okręgowych Zarządach.

Dyskutowano nad skutecznością metody objęcia procesem szkoleniowym jak największej liczby nowych działkowców. Zaproponowano m. in. aby zobowiązać Zarządy ROD do kierowania nowych działkowców na szkolenia. Wyrażono opinię, że terminy szkoleń muszą być ustalane na początku roku na cały rok i przekazywane zarządom ROD oraz zamieszczane na stronie internetowej Okręgu.

Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie najczęściej występujących problemów w zagospodarowaniu ROD i działek oraz funkcjonowaniu ogrodu w kontekście przeprowadzanych przeglądów ROD.

Członkowie Komisji uznali za wskazane m. in.: opracowanie zasad wytypowania ROD, które zostaną poddane przeglądom zagospodarowania; zalecenie przeprowadzenie przeglądów minimum 20% ROD w Okręgu rocznie; powołanie zespołów do przeprowadzania przeglądów zagospodarowania ROD oraz

opracowanie jednolitego wzoru protokołu z przeglądu dla wszystkich ROD w Okręgu.

Na koniec posiedzenia Członkowie Komisji ds. Oświaty odnieśli się do zasad promocji i dystrybucji materiałów wydawniczych przez PZD.

Zgodnie stwierdzono, że czasopisma, broszury, książki, plakaty ogłoszeniowe wydawane przez JK PZD cieszą się dużym zainteresowaniem wśród działkowców. Zawierają ciekawą i praktyczną informację przygotowaną przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto są bardzo dobrze wydane pod względem wizualno-technicznym.

Podkreślono, że niektóre materiały cieszą się szczególną popularnością i  zachodzi potrzeba, sporządzenia i przekazania listy tych pozycji do PZD w celu dodruku nakładu.

Uznano za skuteczną formę promocję związkowych wydawnictw na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Okręgów oraz zasugerowano wykorzystywanie literatury Związkowej we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu promocji idei ruchu ogrodów działkowych oraz oświatowej działalności PZD.

Wnioski i zalecenia Komisji ds. Oświaty zostały przedstawione na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

N.F.

Powrót