A A A

Informacje statystyczne

Stan organizacyjny
Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy
  na 01.01.2020r


Liczba jednostek organizacyjnych

- Rodzinnych Ogrodów Działkowych       200
w tym: - miejskich                                     123
            - podmiejskich                                77

- Powierzchnia terenów ROD                 1.525,4824 ha

- Liczba działek w ROD                           29.541

- Powierzchnia działek w ROD            1.122,6874 ha