A A A

InwestycjeInwestycje w ROD:

Uwaga! Nowa uchwała w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD

Dnia 15 grudnia 2023 roku Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę Nr 2/XXII/2023 w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców. Jednocześnie z dniem podjęcia uchwały straciła moc dotychczasowa uchwała regulująca w/w zasady, tj. uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD. Prosimy wszystkie Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych o zapoznanie się z udostępnionym dokumentem w celu jego wykorzystania.


1. Nowa uchwała w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD
2. Wniosek o przyjęcie zadania do Planu inwestycji i remontów OZ PZD w Bydgoszczy
3. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego
4. Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego
5. Uchwała Walnego Zebrania członków PZD w sprawie wniosku o przyznanie dotacji
6. Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji OZ PZD
7. Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji KR PZD