A A A

Szkolenia


Prezentacja- "Szkolenie dla nowych działkowców"


Materiały dla Ogrodowych Komisji Rewizyjnych
OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ ROD -  preliminarz finansowy
PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ - sprawozdanie finansowe ROD
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD - WZÓR

Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców dla Komisji Rewizyjnych ROD- kontrola w ROD