A A A

Szkolenia

Wzory dokumentów do przygotowania przez Komisję Rewizyjną na Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie (2024 rok)
Opinia Komisji Rewizyjnej ROD w sprawie preliminarzy wzór
Protokół z kontroli finansowej wzór
Sprawozdanie Komisji Rew  za kadencje wzór
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD wzórPrezentacja- "Szkolenie dla nowych działkowców"


Materiały dla Ogrodowych Komisji Rewizyjnych
OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ ROD -  preliminarz finansowy
PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ - sprawozdanie finansowe ROD
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ROD - WZÓR

Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców dla Komisji Rewizyjnych ROD- kontrola w ROD