A A A

Prawo w PZD

http://pzd.pl/prawo.html

http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html

http://pzd.pl/sprawy-z-dyżurów-telefonicznych.html 

S T A T U T POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku