A A A

Przedstawiciele organów statutowych


Powołanie zespołu do spraw obsługi walnych zebrań w ROD.

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy na swoim posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2012r., podjęło Uchwałę Nr 5/I/2012 w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi walnych zebrań w ROD w 2012 roku.

Celem powołania zespołu do obsługi walnych zebrań w ROD jest zapewnienie pełnej ich obsługi przez przedstawicieli okręgowego zarządu.
Przed walnym zebraniem zarząd ROD winien ustalić z okręgowym zarządem termin jego odbycia. Jest to bardzo istotne, gdyż prawidłowe ustalenie kalendarza walnych zebrań na terenie okręgu pozwalana wcześniejsze przydzielenie poszczególnym członkom zespołu konkretnych ogrodów do obsługi. Wówczas zarząd ROD winien skontaktować się z wyznaczonym do obsługi przedstawicielem OZ, co pozwoli na skonsultowanie wszelkich spraw, które mogą przyczynić się do sprawnego i przede wszystkim zgodnego z prawem przeprowadzenia walnego zebrania.
Przywołaną wyżej uchwałą zobowiązano członków powołanego zespołu do współpracy z zarządami ROD obsługiwanych z ramienia OZ PZD, dla zapewnienia prawidłowego przebiegu walnych zebrań, podejmowania uchwał zgodnie z wytycznymi KR PZD oraz przepisami związkowymi.
W dniu 30 stycznia 2012r. w siedzibie OZ PZD w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla członków powołanego zespołu do spraw obsługi walnych zebrań w ROD okręgu bydgoskiego, uwzględniającego tematykę wynikającą z zadań dla przedstawicieli okręgowego zarządu reprezentujących jednostkę okręgową związku na walnym zebraniu.
Członkowie zespołu do spraw obsługi walnych zebrań w ROD przedstawią do OZ PZD informacje z odbytych walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2012 r,ku w których uczestniczyli w ramach obsługi zebrania, które wraz z dokumentami walnych zebrań przekazanymi do OZ zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 2 Regulaminu ROD stanowić będą źródło ocen i analizy przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych ROD okręgu bydgoskiego odbytych w roku 2012.