A A A

Terminarz szkoleń

SZKOLENIA STACJONARNE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenia odbywają się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPiW)
lub w Okręgu PZD w Bydgoszczy.

UWAGA!

W związku z Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD od września do listopada 2023 roku informujemy,  że następny cykl szkoleń dla nowych działkowców (w nowej formule) odbędzie się w listopadzie 2023. Pełne szkolenie  dla nowych działkowców będzie obejmowało 7,5 godz.
tzn. 3 spotkania po 2,5 godziny. Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów PZD oraz pracowników naukowych Politechniki Bydgoskiej.

Zakres podstawowy pełnego szkolenia będzie obejmował następujące tematy: 
1. Prawo PZD, etyka i dobre obyczaje w ROD.
2. Zagospodarowanie i modernizacja działek oraz uprawa działki w myśl "Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin."
3. Wprowadzenie do ekologicznej uprawy warzyw, ziół, roślin sadowniczych i ozdobnych z uwzględnieniem Programów PZD takich jak: "Otwarty program klimatyczny" oraz Bioróżnorodność na działkach w ROD"

       TERMINARZ SZKOLEŃ  listopad 2023


Data 
Godzina
Miejsce 
 Temat
    6.11 (poniedziałek)
 
 16:00-18:30

 BCOPiW
(Bydgoszcz ul. Gdańska 5)
 Prawo PZD, etyka i dobre obyczaje w ROD.
 13.11 (poniedziałek)
 16:00-18:30
 
 BCOPiW
(Bydgoszcz ul. Gdańska 5)
 Zagospodarowanie i modernizacja działek oraz uprawa działki w myśl "Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin."
 20.11 (poniedziałek)
 16:00-18:30
 
 BCOPiW
(Bydgoszcz ul. Gdańska 5)
 Wprowadzenie do ekologicznej uprawy warzyw, ziół, roślin sadowniczych i ozdobnych z uwzględnieniem Programów PZD takich jak: "Otwarty program klimatyczny" oraz Bioróżnorodność na działkach w ROD"
 

 

 


 

 
    
    
 
 
 
  
 
  
Zapisy i informacje na temat szkoleń pod numerem telefonu 52 322 90 91
    e mail: ogrodnictwo@pzd.bydgoszcz.pl
 Kierownik szkoleń
Agnieszka Bartkowska