A A A

Okregowa Rada

Do okręgowej rady należy:

1) realizacja kierunków działalności PZD na terenie okręgu ustalonych przez okręgowy zjazd,

2) uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych okręgu,

3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności okręgowego zarządu,

4) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego okręgu sporządzanego przez okręgowy zarząd,

5) zatwierdzanie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD,

6) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków okręgowego zarządu oraz podejmowanie stosownych uchwał i stanowisk,

7) ustalanie ilości delegatów na okręgowy zjazd PZD,

8) nadawanie nazw ROD z obszaru swojego działania,

9) wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja okręgowej rady.

Okręgowy Zjazd Delegatów obradujący w Bydgoszczy działając na podstawie  § 102 pkt.6 Statutu PZD wybrał następujący skład organów okręgowych PZD na kadencję 2019-2023:
1.
Studziński Lech ROD "Kpr.Benedy" w Bydgoszczy - członek Krajowej Rady2. Bień Marian ROD "Pałuczanka" w Żninie
3. Chodenionek Józef ROD "Pod Brzozą" w Bydgoszczy
4. Matuszewski Harald ROD "Transportowiec" w Bydgoszczy
5. Rępuszewski Andrzej
ROD ROD "Szarotka" w Bydgoszczy
6. Oliwkowski Jerzy ROD "Kolejarz" w Inowrocławiu
7. Pasera Janusz ROD "Pod Topolami" w Bydgoszczy
8. Lipiński Jerzy ROD " Pod Lasem" w Mogilnie
9. Bilicki Marian ROD " Kapuściska" w Bydgoszczy
10. Motała Teodor ROD" Międzylesie-Północ" w Wudzyniu
11. Walkowiak Jerzy ROD "Kruszynka" w Kruszynie Kraj.
12. Sroczyński Zbigniew ROD" Pocztowiec" w Niemczu
13. Cieślak Adam ROD „Przylesie” w Sulnówku
14. Langner Ewa ROD „Podkowa” w Wierzchucinku
15. Koza Czesław ROD „Jedność” w Nakle
16. Świetlik Adam
ROD "Ustronie" w Bydgoszczy
17. Olszewski Jerzy ROD „Cukrownik” w Świeciu
18. Szefler Konrad ROD „Sasanka” w Bydgoszczy
19. Kluczka Benedykt ROD „Zacisze” w Sępólnie Kraj.
20. Pietrzak Henryk ROD „Rusałka” w Wierzchucinku
21. Michalak Władysław ROD „Bratek” w Solcu Kujawskim
22. Paczkowski Ireneusz ROD „Wrzos” w Bożenkowie
23. Fir Czesław ROD „Irena” w Inowrocławiu
24. Stefaniak Gromadka Wiesława ROD „Kościuszki” w Bydgoszczy
25.
Górski Marian
ROD „Cumulus” w Bydgoszczy