A A A

statut pzd

   
 S T A T U T POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Statut PZD

uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku